Voor tijden, prijzen en locatie van de yoga-en meditatielessen, workshops en lezingen van Natasja de Senerpont Domis:

zie ook " Info Activiteiten"

 

Nieuw: White Time Healing en Reading (voor info: www.whitetimenederland.nl)

Nieuw: Meditatie in beweging op donderdag (16 - 17.15 u)

In deze lessen gebruik ik eenvoudige yogahoudingen om de aandacht naar binnen te richten. De adembeweging zelf is de kern, waar omheen het oefenen zich afspeelt.

In de eindontspanning is het mogelijk, om datgene wat niet meer voor je werkt, los te laten.

Deze meditatievorm start op 14 oktober in De Blikopener, LeoXIII-straat 55 te Tilburg.

 

Zie ook: http://www.huisunisis.nl/info-activiteiten.html

 

Nieuw: Tarotkaarten: zie info "Beelden" (in ontwikkeling) http://www.huisunisis.nl/tarot-kaarten.html

                                      

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                 De Keizerin III


Z a n d m a n d a l a   W o r k s h o p

De zandmandala vindt haar oorsprong in het Tibetaanse boeddhisme. Dagenlang plaatsen monniken aandachtig gekleurde zandkorrels in een symmetrische vorm, die is opgebouwd uit geometrische vlakken. Het beeld is een symbolische weergave van een wereld zonder lijden. In het Tibetaanse boeddhisme gelooft men dat er vanuit de zandmandala een positieve werking uitgaat voor zowel de maker, als de toeschouwer. Wanneer de mandala af is, wordt deze losgelaten via een ceremonie; als metafoor voor de vergankelijkheid van het leven.

 

In deze workshop laat je samen, op een niet-tradtionele wijze, vanuit een middelpunt een cirkelvormige zandmandala ontstaan. het woord mandala betekent letterlijk "cirkel met middelpunt" en symboliseert heelheid en oneindigheid.Tijdens de workshop krijg je meditatievormen vanuit yoga aangereikt. Daarnaast is het meditatieobject gedurende het creëren van de mandala de handeling zelf.Je laat je leiden door de energie van de kleuren en de beweging van de handeling. Zowel letterlijk, als figuurlijk is het maken vane en mandala een ries naar binnen (door jouw aandacht), als een reis naar buiten (door het zichtbaar worden van die aandacht in de zandmandala zelf). De dag staat in het teken van concentratie, toewijding en samenwerking.

 

Een workshop met een groter aantal deelnemers (minimaal 12) op (bedrijfs)locatie en op aanvraag behoort ook tot de mogelijkheden. Deze workshop wordt dan uitgebreid met meditatievormen vanuit Chi Neng Qigong, in samenwerking met Saskia Vermeesch (docente beeldend, Chi Neng Qigong docente: www.saskia vermeesch.nl). De tijdsduur van deze workshop is 6 uur.

 

Docenten: Natasja de Senerpont Domis(docente beeldend, yoga-en meditatiedocente)                                                              

Tijdstip: 13 - 17 uur

Datum: zondag (datum volgt)

Locatie: De Blikopener, LeoXIII-straat 55 te Tilburg

Prijs: € 75,- (incl. BTW, materialen, koffie, thee en fruit)

Deelnemeraantal: Minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers

 

Zie ook: http://www.huisunisis.nl/workshop-lezingen.html

 

 


 

Lessenreeks Chakra's

 

In deze lessenreeks reis je door de 7 hoofdchakra's door middel van meditatie en yoga. Ook de achtergronden van de chakra's worden in deze 8 lessen behandeld.

De chakra's, ook wel "wielen" genoemd, zijn te zien als transformatiepunten, die fijnstoffelijke (kosmische) energieen zo omvomen, dat we er in het dagelijks leven mee om kunnen gaan.

 

Docente: Natasja de Senerpont Domis
Lesduur- en aantal: 8 lessen van 2,5 u
Datum en dag: zaterdag 22 januari 2011 10 - 12.30 u  (1 x in de 2 weken)
Locatie: De Blikopener, LeoXIII-straat 55 te Tilburg
Prijs: € 175,-
De lessen gaan door bij een minimum deelnemers aantal van 8 personen.

 

Zie ook: http://www.huisunisis.nl/yoga-meditatie.html